Przygotowanie technologii montażu i montaż membrany

Supervisier, kierownik prac montażowych: Arkadiusz Brzeziński
Inżynier budowy: Piotr Gibała
Rok: 2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Realizacja dla: Eagle Team/Abastran